fredag 4 november 2011

Murmuration of starlings


Murmuration from Sophie Windsor Clive on Vimeo.

Jag trillade över den här filmen via Facebook i går kväll. Murmuration är ett ljudfenomen som uppstår av ljudet från vingarna när stora flockar av starar flyger i enorma formationer. Murmuration of starlings som det kallas är ett fenomen på hösten då starar samlar sig så här i någon slag överlevnadsinstinkt, fråga mig inte varför. Det här är framför allt vanligt förekommande i England. Det måste ha varit mäktigt att sitta i den lilla kanoten och se detta.

1 kommentar: